Afspraken

1510708_10151884692544007_1610368873_n

Competitie

 • Opzet 
  De competitie wordt gespeeld in 4 klassen. De grootte en indeling van de klassen is gebaseerd op het totaal aantal ingeschreven teams en de eindstanden van het voorgaande seizoen. De wedstrijden worden op dinsdagavond gespeeld.
 • Puntentelling
  Het aantal punten is het aantal gewonnen wedstrijdpunten verminderd met het aantal ontvangen strafpunten. Elke gewonnen set is 1 wedstrijdpunt. Strafpunten kunnen worden ontvangen agv sancties.
 • Rangschikking
  De rangschikking vind plaats op basis van het aantal punten, waarbij het team met het hoogste aantal punten als eerste wordt gerangschikt, vervolgens het team met het op-een-na-hoogste-aantal punten, etc. Bij gelijk aantal punten worden de teams gerangschikt op basis van het aantal behaalde wedstijdpunten in de laatste onderlinge wedstrijd of, in geval dat er minimaal 3 teams een gelijk aantal punten hebben, de laatste onderlinge wedstrijden.  Mocht ook dit gelijke stand(en) opleveren, dan worden de setsaldi van die onderlinge wedstrijd(en) bepalend.
 • Promotie-/degradatieregeling
  Behalve na de laatste speelronde promoveren na een speelronde de bovenste 2 teams naar de aansluitend hogere klasse en degraderen de onderste 2 teams naar de aansluitend lagere klasse. Dit geldt niet voor de bovenste 2 teams van de eerste klasse en de onderste 2 teams van de vierde klasse.
  Na de laatste ronde geldt voor alle klassen: Het als eerste geëindigde team van elke klasse is kampioen van deze klasse en promoveert naar de aansluitende hogere klasse.
  Het als laatste geëindigde team van elke klasse degradeert naar de aansluitende lagere klasse.
  Tussen de tweede en op een na laatste teams worden daarna promotie/degradatiewedstrijden gespeeld.

 Wedstrijden

Wij verzoeken alle teams om de afspraken mbt de wedstrijden na te komen. Dit om zeker te stellen dat alle wedstrijden op de geplande tijdstippen gestart kunnen worden en dat de 55 ter beschikking staande wedstrijdminuten altijd volledig kunnen worden benut. Als dit niet mogelijk is zijn de gedupeerde teams er zelf verantwoordelijk voor om de oorzaak door te geven via het wedstrijdformulier en/of de zaalwacht. Wij verzoeken de gedupeerde teams om het team dat de afspraken niet na komt ook persoonlijk aan te spreken. Vaak blijkt dit laatste het meeste effectief te zijn. Waarschijnlijk niet (meer) voor de betreffende wedstrijd(en), maar wel voor de toekomst!

 • Wedstrijdduur
  Wedstrijden in de BBO worden gespeeld op tijd. Een wedstrijd duurt 55 minuten. De tijd wordt centraal op het scorebord bijgehouden. Bij het eindsignaal (na 55 minuten aangekondigd door de “zoemer”) wordt de wedstrijd direct door de scheidsrechter afgefloten. Een eventuele lopende balwisseling wordt niet uitgespeeld en levert ook geen punt meer op!
 • Wedstrijdvorm
  De wedstrijden worden in setvorm volgens het rally point systeem gespeeld. Een set is afgelopen als een team minimaal 25 punten heeft behaald en/of als het eindsignaal gaat.

  • Uitzonderingen
   • Een set die is beeindigd door het eindsignaal moet met minimaal 1 punt verschil worden afgesloten. Als de stand in de set na het eindsignaal gelijk is volgt een “verlenging” van 1 punt. Het team dat aan opslag was bij het eindsignaal slaat ook op in de verlenging
   • Een set die niet dmv eindsignaal is beeindigd is pas ten einde als het verschil minimaal 2 punten is. Zolang dat niet het geval is wordt er verlengd.
 • Aanvangstijdstip en start
  Teams, scheidsrechters en tellers dienen ruim op tijd op het juiste veld aanwezig te zijn. Op het geplande aanvangstijdstip van de wedstrijden zal de wedstrijdcoordinator een centraal sein geven ten teken dat de tijd gaat lopen en de wedstrijden (moeten) beginnen.
  De scheidsrechter dient er voor te zorgen dat de teams dan ook daadwerkelijk starten. Als er (nog) geen scheidsrechter en/of teller aanwezig is dienen de teams de wedstrijd zonder scheidsrechter en/of teller te starten
 • Wedstrijdbal
  Er wordt gespeeld met een door de BBO beschikbaar gestelde wedstrijdbal.
 • Time outs
  Per set zijn maximaal 2 time-outs per team toegestaan.
  Tijdsduur time-out is maximaal 30 seconden.
  In de laatste 5 minuten van de totale tijd kunnen geen time-outs worden genomen.
  • Spelregels
   De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële NEVOBO regels.

   • Uitzonderingen:
    • Fouten van een speler bij het net
     Hinderen: Een speler raakt de bal of een tegenstander aan in de ruimte van de tegenstander voor of tijdens diens aanvalsslag.
     Bij het blokkeren mag de speler over het net heen de bal aanraken mits hij de tegenstander voor of tijdens de aanvalsslag niet hindert.
     Een aanvalsslag is voltooid zodra de bal het verticale vlak van het net geheel is gepasseerd of door een tegenstander wordt aangeraakt.
    • Voetfout
     Er is sprake van voetfout zodra de middellijn, ook al is het maar door een gedeelte van de voet(en), wordt overschreden.
    • Bal met de voet spelen
     De bal mag alleen met de voet gespeeld worden als de voet contact heeft met de grond. Dus geen schoppende beweging
  • Tijdens een competitieronde worden er geen spelregelwijzigingen doorgevoerd
 • Wedstrijdcoordinator
  Rol wedstrijdcoordinator
 • Seinen

  • Enkele minuten voor het geplande aanvangstijdstip van de wedstrijden zal de westrijdcoordinator 2 korte centrale seinen geven
  • Bij het starten van de centrale klok zal de westrijdcoordinator 1 lang centraal sein geven
 • Service en veldzijde
  • De korte seinen zijn een teken dat de service en veldzijde moeten worden bepaald.
  • De keuze dient altijd te zijn bepaald voor het centrale sein voor aanvang van de wedstrijden wordt gegeven. 
  • Het bepalen van service en veldzijde vindt plaats onder leiding van de scheidsrechter
  • Als er (nog) geen scheidsrechter aanwezig is dienen de teams in onderlinge afstemming de service en veldzijde te bepalen.
  • De service en veldzijde worden in principe bepaald dmv de toss-methodiek
  • Als niet beide teams tijdig een vertegenwoordiger hebben geleverd vervalt de toss als middel om de keuze te bepalen
  • Als de toss vervalt mag het team dat als eerste een speler levert een keuze maken mbt zowel de opslag als de veldzijde.
 • De toss
  • De  toss heeft tot doel om te bepalen welk team de eerste service heeft en aan welke veldzijde de teams de wedstrijd starten.
  • De Toss wordt uitgevoerd mbv een muntstuk
  • Beide teams dienen voor de toss een speler te leveren.
  • De speler van het team dat als 1e op het wedstrijdformulier genoemd staat, mag de tosskeuze maken
  • De winnaar van de toss mag kiezen voor de eerste service of voor een veldzijde.
  • Als de winnaar voor de eerste service kiest mag de verliezer van de toss de een veldzijde kiezen.
  • Als de winnaar voor een veldzijde kiest mag de verliezer de eerste service claimen dan wel afwijzen.
  • Teams mogen onderling overeen komen om het andere team de tosskeuze te laten maken en de toss mag door de scheidsrechter door een vergelijkbare methode worden vervangen (bv wedstrijdfluit).

 • Afspraken mbt Team
  Alle spelers die op de spelerslijst van een team staan mogen deelnemen aan een wedstrijd. Er mogen echter maximaal 6 spelers tegelijkertijd in het veld staan.
  Bij een tekort mogen maximaal 2 spelers worden toegevoegd die niet op de spelerslijst staan. Dat mag alleen onder de volgende voorwaarden:
  – het totaal aantal spelers mag niet groter worden dan 5
  – de toe te voegen speler(s) dienen geregistreerd te zijn in een team uit een lagere klasse
  – in de vierde klasse kunnen en mogen alleen speler(s) uit dezelfde klasse worden toegevoegd
  – het team dat spelers toevoegt is verplicht de toegevoegde speler(s) aan de tegenstander te melden.

Kampioenschappen

Per klasse is er een kampioenschap. Het team dat na de laatste competitieronde als eerste is gerangschikt is kampioen.

 • Algemeen kampioenschap
  Naast de klassen kampioenschappen is er een Algemeen kampioenschap. Dit kampioenschap wordt behaald door de winnaar van een finalewedstrijd die na afloop van de laatste periode zal worden gespeeld. Deelnemers aan deze finale zijn de kampioen van de eerste klasse en het team dat over alle perioden van het seizoen de meeste bonuspunten heeft behaald.
  De finale wordt niet gespeeld als de kampioen van de eerste klasse tijdens het seizoen ook de meeste bonuspunten heeft behaald.

  • Bonuspunten
   In de eerste klasse worden na afloop van iedere periode als volgt bonuspunten toegekend:
   Nr. 1 drie bonuspunten
   Nr. 2 twee bonuspunten
   Nr. 3 één bonuspunt
 • Niek Westra Bokaal
  De teams in de 2e, 3e en4e klasse spelen om de Niek Westra Bokaal.
  Deze wordt uitgereikt aan het team dat over alle perioden van het seizoen de meeste bonuspunten heeft behaald.
  Deze bonuspunten worden na afloop van iedere periode, in de 2e, 3e, en 4e eerste klasse, als volgt gegeven:
  Nr. 1 acht bonuspunten
  Nr. 2 zeven bonuspunten, etc
 • Wisselbeker
  De winnaar van het Algemeen kampioenschap ontvangt een wisselbeker. Het team, dat de wisselbeker 3 keer achter elkaar of 5 keer in totaal wint, mag deze behouden.

Teams

 • Contactpersoon
  Ieder team dient te worden vertegenwoordigd door een contactpersoon. De contactpersoon is de interface tussen team en bestuur.
  Communicatie van het bestuur naar de teams verloopt via de contactpersoon . Deze is verantwoordelijk dat de communicatie zonder onnodige vertraging met alle leden van het team wordt gedeeld. Voorbeelden zijn het programma (incl fluit, tel- en zaalwachtassistentiebeurten) en de datum/tijd van de prijsuitreiking.
  Communicatie van de teams naar bestuur verloopt ook via de contactpersoon. Voorbeelden zijn het inschrijven voor de competitie, het aanmelden van leden en het reclameren mbt sancties.
  Daarnaast zorgt de contactpersoon dat de contributie en eventuele financiele sancties tijdig en dmv 1 transactie worden voldaan, ook als de uiteindelijke betaling door derden (bv sponsor) wordt uitgevoerd.
  Tot slot dient de contactpersoon te bewaken dat het team naar de gemaakte BBO afspraken handelt. Voorbeelden zijn het tijdig aanwezig zijn voor wedstrijden en dat alleen aangemelde leden worden opgesteld.
 • Spelers
  Een contactpersoon levert voor het begin van de competitieronde een spelerslijst aan bij de secretaris. Er is geen limiet mbt het aantal spelers en er zijn geen voorwaarden mbt geslacht en leeftijd. Alleen spelers die op deze lijst staan mogen tijdens wedstrijden voor het betreffende team spelen. Er is een uitzondering mogelijk als een team voor een wedstrijd minder dan 5 spelers op kan stellen. Zie voor details de Wedstrijd afspraken.

  • Wijzigingen spelerslijst
  • De secretaris kan op verzoek van contactpersoon de spelerlijst tussen de verschillende speelronden door wijzigen.
  • Aanvragen voor wijzigingen moeten door de contactpersoon per mail worden aangemeld bij de secretaris.
  • Gedurende een seizoen kunnen spelers niet van team wisselen.

Teamverplichtingen

 • Inschrijfgeld
  Ingeschreven teams dienen voorafgaand aan het seizoen het inschrijfgeld voor alle competitieronden te voldoen. De hoogte van het inschrijfgeld wordt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op voorstel van de penningmeester vastgesteld. Niet tijdig of niet op de juiste wijze voldoen van het inschrijfgeld kan leiden tot minpunten in de competitie.
 • Scheidsrechter/teller
  Elk team dient op basis van een door het bestuur opgesteld schema scheidsrechters en tellers voor wedstrijden tussen andere teams in dezelfde klasse te leveren. Dit betreft altijd een wedstrijd direct voor of na een eigen wedstrijd. Scheidsrechter en teller dienen ruim op tijd aanwezig te zijn en zelf voor een fluit te zorgen. De scheidsrechter dient de wedstrijd op het geplande tijdstip te starten.
 • Opbouwen/opruimen veld
  Teams die de eerste wedstrijd van een avond spelen zijn verantwoordelijk voor het tijdig opbouwen van het eigen veld. Teams die  de laatste wedstrijd op een avond spelen zijn verantwoordelijk voor het afbreken van het eigen veld
 • Zaalwachtassistentie
  Elk team dient op basis van een door het bestuur opgesteld schema een of meerdere keren per jaar zaalwachtassistentie te verlenen. De vroege zaalwacht dient voor aanvang van de eerste wedstrijd het net tussen de velden 1&2 en 3&4 op te hangen. De late zaalwacht dient na afloop van de laatste wedstrijd het net op te ruimen
 • Afmelden
  Als een team onverhoopt niet in staat is om een wedstrijd te spelen dient het dat op het vroegst mogelijke moment zowel telefonisch als per mail aan 1 van de bestuursleden te melden. Daarnaast dient het tevens de tegenstander en het team dat voor de scheidsrechter en teller zou zorgen te informeren. Tot slot dient het team uiteraard wel te voldoen aan eventuele scheidsrechter- en tellerverplichtingen. Indien niet aan al deze richtlijnen wordt voldaan kan het bestuur besluiten om sancties op te leggen.

Sancties

 • Ongerechtigde speler
  Op het moment dat door het bestuur bewezen is geacht dat een team tijdens een wedstrijd een ongerechtigde speler heeft opgesteld wordt de uitslag van de betreffende wedstrijd administratief naar 3-0 verloren gewijzigd. Het bestuur heeft in deze geen deadline.
 • Niet (tijdig) aanwezig zijn team
   Het niet opkomen van een team, zonder dat er in een zo vroeg mogelijk stadium is afgezegd (ter beoordeling van het bestuur)
  – Eerste keer: Boete €10,- + 1 punt in mindering;
  – Tweede keer: Boete €15 + 3 punten in mindering;
  – Derde keer: Uitsluiting competitie.
 • Niet (tijdig) aanwezig zijn scheidsrechter en/of teller 
  1. Scheidsrechter en teller
   • – Eerste keer: 2 punten in mindering
   • – Vanaf tweede keer: 3 punten in mindering + boete (€40 maximaal)
  2. Scheidsrechter of teller
   • – Eerste keer: 1 punt in mindering
   • – Vanaf tweede keer: 2 punten in mindering + boete (€25 maximaal)
  3. Het bestuur kan op eigen initiatief en/of op verzoek van het verantwoordelijke team besluiten om de maximale boete naar beneden bij te stellen. Een verzoek van het verantwoordelijke team dient binnen 14 dagen na in kennis stellen van voorgenomen sanctie per mail bij het bestuur zijn ingediend. Dit is bv een reële optie als scheidsrechter en/of teller te laat aanwezig zijn en vervolgens alsnog hun taak uit voeren.

In gevallen dat deze afspraken niet sluitend blijken te zijn ligt de beslissingsbevoegdheid bij het bestuur.

Tot slot verzoeken wij
-Beledigingen aan het adres van scheidsrechters en tellers achterwege te laten: ieder doet zijn best!
-Bij vragen/opmerkingen/suggestiesproblemen graag contact op te nemen met de zaalwacht of een ander bestuurslid