Scheidsrechter stoelen.

Zoals jullie beslist gemerkt hebben zijn in de tweede, derde en vierde klasse de oude scheidsrechter stoelen vervangen door andere . Deze stoelen staan stevig en men kan er zonder problemen opklimmen. Op 10 december heeft er zich een vervelend misverstand voorgedaan. De teams, die de stoelen klaar moesten zetten hadden een oude stoel gepakt en deze met touwen vastgezet. Aan de bar is daarna door veel spelers hieromtrent hun ongenoegen geuit en de werd De Braken verweten er niets er aan te doen. Wat bleek echter: de nieuwe stoelen stonden gereed om gebruikt te worden, maar zijn door de teams en de zaalwacht niet opgemerkt. Erg vervelend. Vanaf nu hopelijk geen problemen meer.

Gepost in: