Bericht van bestuur mbt aanvang wedstrijden

Het volgende bericht is deze week per mail naar de contactpersonen gestuurd:

 

Beste contactpersonen,

 

We zijn al weer bijna aan het eind van de eerste competitieronde van het seizoen 2015-2016. Wij als bestuur zijn tot nu toe erg tevreden over de in het algemeen sportieve sfeer waarin de wedstrijden worden gespeeld en de opkomst van scheidsrechters en tellers (100%). Beide zaken lijken heel logisch en gewoon, maar zo simpel is dat toch niet …. 

Er is echter wel een trend die het bestuur al jaren zorgen baart en zich dit seizoen lijkt door te zetten: het niet tijdig aanwezig zijn van teams voor de wedstrijden. Vaak wordt dit door de zaalwacht opgelost door het centrale beginsignaal uit te stellen maar dit lijkt er alleen maar toe te leiden dat de aanvangstijdstippen nog minder nauw worden genomen. Vervelend voor tegenstanders, vervelend voor scheidsrechters/tellers en vervelend voor zaalwacht. 

Om deze reden heeft het bestuur besloten om de procedure/afspraken mbt de aanvang van de wedstrijden aan te scherpen. We willen hiermee zeker stellen dat alle wedstrijden op het geplande tijdstip kunnen en zullen beginnen. Dat willen we mede bereiken door zeker te stellen dat de eerste service en de veldzijde zijn bepaald voor dat het centrale sein voor aanvang van de wedstrijden wordt gegeven. 

De (vernieuwde) start procedure:

  • Op het geplande aanvangstijdstip van de wedstrijden (19.30/20.30/21.30/22.30 uur) zal de zaalwacht een centraal sein geven ten teken dat de tijd gaat lopen en de wedstrijden (moeten) beginnen
   • De scheidsrechter dient  er voor te zorgen dat de teams dan ook daadwerkelijk starten.
   • Als er (nog) geen scheidsrechter aanwezig is dienen de teams de wedstrijd zonder scheidsrechter te starten

De (vernieuwde) toss procedure:

 • 2 minuten voor het geplande aanvangstijdstip van de wedstrijden (19.28/20.28/21.28/22.28 uur) zal de zaalwacht 2 korte centrale seinen geven ten teken dat de toss moet worden uitgevoerd
   • De scheidsrechter dient dan direct de toss uit te voeren
   • Als er (nog) geen scheidsrechter aanwezig is dienen de teams in onderlinge afstemming de toss uit te voeren

De toss 

De toss heeft tot doel om te bepalen welk team de eerste service heeft en aan welke veldzijde de teams de wedstrijd starten. Hij wordt uitgevoerd mbv bv een muntstuk of de wedstrijdfluit.

Beide teams dienen voor de toss een speler te leveren. De speler van het team dat als 1e op het wedstrijdformulier genoemd staat, mag kiezen. De winnaar van de toss mag kiezen voor de eerste service of voor een veldzijde. Als de winnaar voor de eerste service kiest mag de verliezer van de toss de een veldzijde kiezen. Als de winnaar voor een veldzijde kiest mag de verliezer de eerste service claimen dan wel afwijzen.

 De toss dient altijd afgerond te worden voor het centrale sein voor aanvang van de wedstrijden wordt gegeven (dus voor 19.30/20.30/21.30/22.30 uur!). Als dat niet mogelijk is (omdat niet beide teams tijdig een vertegenwoordiger hebben geleverd) vervalt de toss en mag het team dat als eerste een speler levert een keuze maken mbt zowel de opslag als de veldzijde.

Lees de (vernieuwde) procedures goed door en zorg er voor dat alle teamleden op de hoogte zijn en vanaf nu ook er naar zullen handelen, zowel in de rol van speler als in de rol van scheidsrechter/teller. Anders blijft het vervelend voor tegenstanders, scheidsrechters/tellers en zaalwacht…… 

Het bovenstaande zal uiteraard ook in de Afspraken (zie site) worden opgenomen. 

Laten we er gezamenlijk naar streven dat alle wedstrijden vanaf nu op de geplande tijdstippen gestart kunnen worden en dat de 55 ter beschikking staande wedstrijdminuten altijd volledig kunnen worden benut. Want zeker dat laatste zou uiteindelijk toch ieders doel moeten zijn.

 Met vriendelijke groet, 

Bestuur BBO volleybal

 

 

Gepost in: